under Nudity, Portrait on July 29, 2019

Yuliya Bazhina by Nikolay Voskresenskiy Yuliya Bazhina by Nikolay Voskresenskiy Yuliya Bazhina by Nikolay Voskresenskiy Yuliya Bazhina by Nikolay Voskresenskiy

Yuliya Bazhina goes fully nude in collaboration with Nikolay Voskresenskiy.