“Sirens” by Kai Z. Feng

Models: Dorothea Barth Jorgensen, Katrin Thormann, Amanda Norgaard

~ Courtesy of KAI Z FENG @ Vimeo

More Stories
Clare Crawford by Ivan Bideac
Clare Crawford by Ivan Bideac for Vogue Italia