under Editorial, Fashion on December 9, 2018

Olya Zinov'eva by Roman Mashevsky for Schön! Magazine Olya Zinov'eva by Roman Mashevsky for Schön! Magazine Olya Zinov'eva by Roman Mashevsky for Schön! Magazine

Schön! Magazine features Olya Zinov’eva in analog takes by Roman Mashevsky.