under Nudity, Portrait on March 15, 2020

Kate Li by Viktor Korneev Kate Li by Viktor Korneev Kate Li by Viktor Korneev

Topless in black and white, Kate Li flaunts herself before Viktor Korneev.