under Fashion, Nudity, Portrait on December 23, 2019

Daniela Lopez Osorio by Michael Woloszynowicz Daniela Lopez Osorio by Michael Woloszynowicz Daniela Lopez Osorio by Michael Woloszynowicz

Colombia native Daniela Lopez Osorio exchanges looks with Michael Woloszynowicz.