Anastasia Khodkina by David Uchitel for Gravure Magazine

Anastasia Khodkina photographed by David Uchitel for Gravure Magazine, Summer 2012

Anastasia Khodkina by David Uchitel for Gravure Magazine

Anastasia Khodkina by David Uchitel for Gravure Magazine

Anastasia Khodkina by David Uchitel for Gravure Magazine

Anastasia Khodkina by David Uchitel for Gravure Magazine

Anastasia Khodkina, the 28 year old native of Moscow, thoughtfully fills frames shot by David Uchitel.

~ courtesy of Treats! blog

More Stories
Portraits of Irina Kovaleva
Portraits of Irina Kovaleva