under Erotic, Fashion, Nudity on April 9, 2012

Emily Ratajkowski for Treats! Magazine #3

Emily Ratajkowski for Treats! Magazine #3

Implied nudes of Emily Ratajkowski premier the third installment of Los Angeles magazine, Treats!

FASHIONOGRAPHY @ TUMBLR & TWITTER

~ courtesy of ITR2010