under Erotic, Fashion, Nudity, Portrait on June 23, 2012

Ania Jozwiak by Jacek Zajac

Ania Jozwiak by Jacek Zajac

Ania Jozwiak by Jacek Zajac

Ania Jozwiak by Jacek Zajac

Jacek Zajac of Poland shares his latest portrait session featuring Model Plus’ Ania Jozwiak.

~ courtesy of Jacek Zajac

2 Responses to “Ania Jozwiak by Jacek Zajac”

Leave a Reply

  • (will not be published)